Πρόγραμμα Υποτροφιών Duo Korea 2021

Για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 38590/Ζ1/05-04-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αφορά σε πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021.

 

Σχετικά Έγγραφα

Πρόγραμμα-υποτροφιών-DUO-Korea-2021