Ανακοίνωση για Μετακίνηση των Φοιτητών για Σίτιση

Σύμφωνα με το αριθμ. 35762/Ζ1/30-03-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα σίτισης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω e-mail προς αποφυγήν και περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, στους/στις αρμόδιους υπαλλήλους ανά πόλη για τη Φοιτητική Μέριμνα του Ιδρύματος, για να λάβουν τη σχετική βεβαίωση ώστε να μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη (2km), με τη χρήση του κωδικού 2, στα εστιατόρια του Π.Δ.Μ στην πόλη που φοιτούν στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις:

Για τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών στα Γρεβενά:
Υπόψη: Δήμζα Χρυσούλας
Τηλ: 24620 61607
email: cdimza@uowm.gr

Σχετικά Έγγραφα

Αίτηση