Ανακοίνωση για τις Δηλώσεις

Τα δύο μαθήματα Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές προστέθηκαν και μπορείτε να τα δηλώσετε κανονικά.

Όποιος/α έχει κάνει οριστικοποίηση μπορείτε να στείλετε email στο aff00200@uowm.gr

Τα μαθήματα μετάβασης από ΤΕΙ σε ΑΕΙ: Μικροοικονομική ΙΙ, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Κλαδική Λογιστική, Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα είναι μόνο για τα άτομα που θα κάνουν αίτηση και θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση σύντομα. Αν κάποιος/α που δεν έχει κάνει αίτηση για μετάβαση και δηλώσει τα συγκεκριμένα μαθήματα, η Γραμματεία θα τα ξε-δηλώσει.