Ανακοίνωση για Παράταση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ότι ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ έχει οριστεί η Τετάρτη 31.03.2021 και ώρα 14.00 μ.μ..

Για να διαβάσετε την σχετική πρόσκληση δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wpcontent/uploads/2021/02/prosklisi_4_2021_signed-2.pdf

Για διευκρινήσεις που αφορούν την πρόσκληση δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wpcontent/uploads/2021/02/4_2021-διευκρινίσεις.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο
2385055207 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myfeo@uowm.gr

 

Σχετικά Έγγραφα

Τελευταία Υπενθύμιση_Παράταση Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Ανακοίνωση_4