Ανακοίνωση για το μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ με τον κ. Κοντέο Γεώργιο

Το μάθημα Μικροοικονομική ΙΙ της Τετάρτης 10/3/2021 αναβάλλεται λόγω συνεδρίασης της Συγκλήτου. Πλέον το συγκεκριμένο μάθημα αλλάζει ημέρα και θα γίνεται κάθε τρίτη 11:00-13:00.

 

Ο Διδάσκων

Γεώργιος Κοντέος