Αλλαγή Κωδικών για τους Ιδρυματικούς Λογαριασμούς

Για να αποκτήσετε νέους κωδικούς εφόσον δεν έχετε ή δεν λειτουργούν το link είναι το: mypassword.uowm.gr

 

Η Γραμματεία του Τμήματος