Ανακοίνωση για το Μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με την κ. Γιάννη Μαρία

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα Διοίκηση Ολικής Ποιότητας με την Διδάσκων Γιαννή Μαρία θα ξεκινήσει κανονικά την Δευτέρα 08/03/2021.

 

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος