Ανακοίνωση για Ακύρωση της Παράδοσης των Μαθημάτων Βάσεις Δεδομένων Ι και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα στις 04/03/2021 και 05/03/2021

Δε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 04/03/2021 και την Παρασκευή 05/03/2021 η παράδοση των μαθημάτων: Βάσεις Δεδομένων Ι και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα. Η παράδοση των μαθημάτων θα διεξαχθεί κανονικά την επόμενη εβδομάδα.

 

 

Ο Διδάσκων

Ηλίας Γουνόπουλος