Ανακοίνωση για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, μπορείτε να το δείτε παρακάτω:

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου

 

Σημαντικό 1: Τα μαθήματα Μικροοικονομική ΙΙ, Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τεχνολογίες Πολυμέσων, Διοίκηση Έργων, Στρατηγική Επιχειρήσεων, Βάσεις Δεδομένων Ι, Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και Πολιτικές Σύγκλισης, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών, Ψηφιακό Χάσμα και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 22/02/2021.

Σημαντικό 2: Τα υπόλοιπα μαθήματα θα ξεκινήσουν κατόπιν νέας ανακοίνωσης.

Σημαντικό 3: Τα μαθήματα μετάβασης για λήψη Πανεπιστημίου, όπου τα δίνουν μόνο όσοι έχουν ολοκληρώσεις με τις υποχρεώσεις του ΤΕΙ(μαθήματα, πρακτική, πτυχιακή), είναι τα εξής: Μικροοικονομική ΙΙ, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Κλαδική Λογιστική, Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Τα URL των εικονικών αιθουσών (και τους κωδικούς σύνδεσης από κινητά-tablet), είναι τα παρακάτω: Διευθύνσεις URL (για σύνδεση από υπολογιστή) και Κωδικοί (για σύνδεση από κινητό-tablet) των εικονικών αιθουσών: Ba1, Ba2, Ba3, Ba4, αντίστοιχα:

 

ΥΓ: Ελέγχετε συχνά το ωρολόγιο πρόγραμμα για τυχόν τροποποιήσεις.

 

Δείτε οδηγίες για την εφαρμογή του ΖΟΟΜ που θα χρησιμοποιηθεί για τα διαδικτυακά μαθήματα σε αυτό το link: https://help.uowm.gr/?page_id=16

 

Η Γραμματεία του Τμήματος