Ανακοίνωση για το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών

Όσοι έχετε περάσει το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ δεν χρειάζεται να δώσετε το μάθημα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων όσοι όμως δεν έχετε περάσει το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών τότε θα πρέπει να δώσετε το μάθημα Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων ως ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ για το 8ο εξάμηνο.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος