Ανακοίνωση για τις Δηλώσεις Μαθημάτων των Φοιτητών του Πρώην ΤΕΙ και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου

Σημαντικό 1: Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ξεκινούν την Δευτέρα 22/02/2021 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 07/03/2021.

Σημαντικό 2: Οι δηλώσεις πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα μέχρι 07/03/2021 και το σύστημα δεν θα δεχθεί μη οριστικοποιημένες δηλώσεις.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος