Ανακοίνωση Σχετικά για την Έκδοση Βεβαιώσεων/Πιστοποιητικών Σπουδών/Αναλυτικές Βαθμολογίες

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι μπορείτε να κάνετε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών μέσα από την εφαρμογή του Φοιτητολογίου στο σύνδεσμο: https://students.uowm.gr/ , στο οποίο μπαίνετε με τους κωδικούς σας (username & password).

Για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ μπορείτε να κάνετε αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών  όπου “κατεβάζετε” την εφαρμογή του Φοιτητολογίου στο σύνδεσμο: https://osrv1.uowm.gr/b1/login.htm , στο οποίο μπαίνετε με τους μπαίνετε με τους κωδικούς σας (username & password).

 

Η Γραμματεία του Τμήματος