Πίνακες Αξιολόγησης για Π.Δ 407/80 για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021(Συμπληρωματική)

Μπορείτε να δείτε τους Πίνακες Αξιολόγησης όπως αναρτήθηκαν και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος με αριθμό πρωτοκόλλου 543/04-02-2021 πατώντας εδώ

Το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών θα διδαχθεί από μόνιμο μέλος ΔΕΠ.

Το μάθημα Κλαδική Λογιστική ΔΕΝ θα διδαχθεί στο Εαρινό Εξάμηνο.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος