Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση 100 ετήσιων προπτυχιακών υποτροφιών, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε νέα ανακοίνωση με τίτλο Διευκρινίσεις για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση 100 ετήσιων προπτυχιακών υποτροφιών, σε φοιτητές/τριες που σπουδάζουν στα Τμήματα του ιδρύματος στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (MIS: 5051039)» – Υποέργο 1, που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Πνευματικό, Καθηγητή Εξελικτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ – Αρ. Πρόσκλησης 4/2021 στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά Έγγραφα

4_2021_-διευκρινίσεις

prosklisi_4_2021_signed-1

 

Για να δείτε την ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου, πατήστε εδώ