Ανακοίνωση Πρόσκλησης – 100 Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Αξιότιμοι συνάδελφοι και αξιότιμες συναδέλφισσες,

 

η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Ιδρύματος ανακοίνωσε την παροχή 100 υποτροφιών στέγης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-202, ύψους 1200€. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, (α) με αναπηρίες, (β) από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και (γ) Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

 

Σχετικά Έγγραφα

Υποτροφίες Στέγης _ΜΥΦΕΟ_ Ανακοίνωση

 

Σας προωθούμε την σχετική ανακοίνωση με την παράκληση να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας, ώστε να ενημερωθεί ο φοιτητικός πληθυσμός.

 

Με εκτίμηση,


Χριστοδούλου Παναγιώτα

Διαχείριση Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ)
3ο χλμ. Εθνικής Οδού-Φλώρινας Νίκης
Κτίριο Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2ος όροφος
τηλ.:2385055207
https://myfeo.uowm.gr/
facebook: ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ
Twitter:@MUowm