Ανακοίνωση για τις Ώρες Εξετάσεων στις 21/01/2021 για τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης – Ασκήσεις Πράξης (Διδάσκων: κος Μολασιώτης Βασίλειος)

Έχουν αλλάξει οι ώρες για τα πρώτες τρεις ομάδες των εξετάσεων στις 21/01/21, αρχίζοντας η πρώτη ομάδα από τις 12.00.

Όσοι έχετε εγγραφεί και δεν σας βολεύει η ώρα μπορείτε να απεγγραφείτε από την ομάδα σας και να εγγραφείτε σε άλλη.

 

Καλή επιτυχία
Βασίλης Μολασιώτης