Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης- “Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου για τη Μάθηση!”

Νιώθετε πως έχετε μειωμένο κίνητρο για τις σπουδές σας και μία αρνητική τοποθέτηση απέναντι στη μάθηση; Θέλετε να βελτιώσετε τα κίνητρα και τη στάση σας απέναντι στη μάθηση, αλλά και τη ζωή γενικότερα μέσω της υιοθέτησης ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης; Η Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης διοργανώνει για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που σπουδάζουν σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά Εκπαιδευτικό Βιωματικό Εργαστήριο με τίτλο:“Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου για τη Μάθηση!”

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.”

 

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση Εργαστηρίου_Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου για τη Μάθηση

Αφίσα_Βελτιώνω τα Κίνητρα για Μάθηση

 

Σας ευχαριστώ.

Με εκτίμηση,

Καραμήτρου Αριστέα,
Μ.Sc. Αθλητικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Άσκησης
Υποψήφια Διδάκτωρ Αθλητικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Άσκησης
Ψυχολόγος στη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΔΟ.ΨΥ.Σ.Υ.) Γρεβενών
Μονάδα Υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων(ΜΥΦΕΟ)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)

Διεύθυνση: Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,Τέρμα Κωσταντίνου Ταλιαδούρη (είσοδος επί της οδού Ειρήνης, αριστερά από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
Γρεβενά, Τ.Κ. 51100
τηλ.:2462061612 (προσωρινό)
e-mail:myfeo.psy.gre@uowm.gr
https://myfeo.uowm.gr/
facebook: ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ
Twitter:@MUowm