Κατάργηση Τηλεομοιοτυπίας (FAX) στο Δημόσιο

Σύμφωνα με το Άρθρο 99, Ν. 4727/2020 [1], από την 1η.1.2021 καταργήθηκε στο Δημόσιο η διακίνηση μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) εγγράφων, διοικητικών και μη.

Η κατάργηση αφορά συναλλαγές κράτους – πολιτών, αλλά και την μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών επικοινωνία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης [2].

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε:

  • έχετε υπόψη ότι η υπηρεσία https://fax.uowm.gr θα παραμείνει σε λειτουργία μέχρι την 31/1/2021 μόνο για περιπτώσεις που η αποστολή fax είναι απολύτως αναγκαία. Μετά την ημερομηνία αυτή θα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Σχετικά Έγγραφα

  1. 66ΩΨ46ΜΤΛΠ-ΛΛΥ
  2. 2020-09-23_digital-gov-law