Ανακοίνωση για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ασκήσεις Πράξης με τον κ. Ζέρβα Αθανάσιο

Το μάθημα “Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ασκήσεις Πράξης” του κ. Ζέρβα την Παρασκευή 08/01/2021 αναβάλλεται λόγω ασθένειας.

Τα μαθήματα στις 15 & 22 Ιανουαρίου 2021 (1-3μ.μ) θα γίνουν κανονικά και θα ολοκληρωθούν έτσι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Η παρουσίαση των εργασιών θα γίνει την Παρασκευή 15/1/2021 (1-3μ.μ.)

 

Ο Διδάσκων

Ζέρβας Αθανάσιος