Πίνακες Δικαιούχουν – Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Παλαιών και Πρωτοετών Φοιτητών/τριων για Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες του Π.Δ.Μ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ Π.Δ.Μ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ΄ αριθμ. Γ1/ΠΣ 35/1-12-2020 απόφασή του, ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών για τη στέγαση παλαιών και πρωτοετών φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε βάσει του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, από την υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών 2020, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση :

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας  Κτίριο Φοιτητικών Εστιών Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276, 68277

Σας επισημαίνουμε ό,τι η ημερομηνία παράδοσης των δωματίων στους δικαιούχους Φοιτητές/τριες των Φοιτητικών Εστιών του Π.Δ.Μ, θα ανακοινωθεί σε νεότερο χρόνο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου (Covid-19).

 

Σχετικά Έγγραφα

Δικαιούχοι – Επιλαχόντες Πρωτοετείς Φοιτητές για Στέγαση στη Φοιτητική Εστία στα Γρεβενά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΓΙΑ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΣΤΙΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ-ΕΣΤΙΕΣ-ΣΤΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΑΠΟ-2ο-5ο-ΕΞΑΜΗΝΟ

Απορριφθέντες Φοιτητές

 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

H Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτημάτων, που Αφορούν στις Οποιασδήποτε Μορφής Βλάβες – Τεχνικές Εργασίες, που Ενδεχομένως Προκύπτουν κατά τη Διαμονή σας στα Δωμάτια των Φοιτητικών Εστιών

Σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων, που αφορούν στις οποιασδήποτε μορφής βλάβες – τεχνικές εργασίες, που ενδεχομένως προκύπτουν κατά τη διαμονή σας στα δωμάτια των Φοιτητικών Εστιών:

  • Εισέρχεστε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: uowm.gr.
  • Πατάτε «Αναγγελία βλαβών – Τεχνικών Εργασιών» (βρίσκεται στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας).
  • Επιλέγετε την υποβολή αιτήματος: Για βλάβες που αφορούν το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών (θέρμανση, υδραυλικά, ξυλουργικά, κλπ.).
  • Στη σελίδα που ανοίγει, επιλέγετε το είδος της βλάβης.
  • Συμπληρώνετε τη φόρμα και προχωράτε στην καταχώρηση του αιτήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτή.

 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Για την Λήψη Πτυχίου ΤΕΙ όσοι είστε ΕΠΔΟ ή ΕΠ με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

Όσοι φοιτητές που ανήκουν στα τμήματα του ΕΠΔΟ (Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και στην Οικονομία) και ΕΠ (Εφαρμοσμένη Πληροφορική) ΔΕΝ έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους θα πρέπει να δουν με την αναλυτική τους βαθμολογία αν έχουν περασμένα όλα τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών, όλα τα υποχρεωτικά + 4 επιλογής, και να συμπληρώσουν τα 240 ects για να την λήψη πτυχίου.

Βλέποντας το παρακάτω παράδειγμα θα κατανοήσετε πως θα τελειώσετε με τις σπουδές σας.

π.χ.    Μια αναλυτική βαθμολόγια ενός ΕΠΔΟ με 40 μαθήματα περασμένα έχει 190 μέχρι 195 ects για να φτάσει τα 240 ects,

  • έχει 210 ects στα μαθήματα και 
  • η πτυχιακή 20 ects και
  • η πρακτική 10 ects

άρα ο συγκεκριμένος φοιτητής έχει σύνολο 193 +20+10=223 και χρειάζεται 17 ects άρα 3 επιπλέον μαθήματα, όπου το κάθε μάθημα έχει 6 ects, για να συμπληρώσει τα 240 ects και το νέο πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος