Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Πρόσληψη Διδασκόντων με το ΠΔ407/80, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στη Γραμματεία του Τμήματος μας από 04/01/2021 μέχρι και 15/01/2021 στην διεύθυνση:

  • 6ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης,
  • Τ.Κ. 51100
  • Τηλ. 26462061604 – 2462061614 – 2462061605.

Σχετικά Έγγραφα

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης 407 Eαρινό 2020-2021_signed
  2. Αίτηση για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης
  3. Υπεύθυνη Δήλωση για Απασχόληση σε άλλο Φορέα
  4. Υπεύθυνη Δήλωση επί Ποινή