Ανακοίνωση Πινάκων Δωρεάν Σίτισης Παλαιών και Πρωτοετών Φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Ακαδ. Έτους 2020-2021

Δείτε την ανακοίνωση για τους Δικαιούχους και Απορριφθέντες παρακάτω στα σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά Έγγραφα

Ανακοίνωση Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης Ακαδ. Έτους 2020-2021

Γρεβενά Δικαιούχοι και Απορριφθέντες Φοιτητές για Δωρεάν Σίτιση 2020-2021