Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων διδακτικών συγγραμμάτων – Στοιχεία φοιτητών που δεν υπέβαλαν δήλωση συγγραμμάτων μέσω του ΠΣ ΕΥΔΟΞΟΣ

Συμπληρωματική περίοδος δηλώσεων για ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ έκαναν δήλωση συγγραμμάτων την περίοδο 5-11-2020 έως 22-11-2020 μπορούν να κάνουν στέλνοντας τα παρακάτω στοιχεία

  • Όνομα Φοιτητή
  • Επώνυμο Φοιτητή
  • Email επικοινωνίας Φοιτητή
  • Ίδρυμα Φοιτητή
  • Τμήμα Φοιτητή
  • Αριθμός Μητρώου Φοιτητή

μέχρι την Δευτέρα 13/12/2020 (ΑΥΣΤΗΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) στέλνοντας στο email aff00200@uowm.gr 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα προστεθεί ένα ακόμα πεδίο από την μηχανογράφηση του Πανεπιστημίου οπότε θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή ότι η τιμή για το πεδίο Μοναδικό Αναγνωριστικό Χρήστη (SchacPersonalUniqueCode) δημιουργείται όταν ο φοιτητής ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό του.
Επομένως, φοιτητές που δεν έχουν ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό τους , ΔΕΝ θα έχουν τιμή για το πεδίο αυτό, και πιθανόν να ΜΗΝ μπορούν να συμμετέχουν στην διαδικασία.
Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση/υπενθύμιση/σύσταση  προς τους συγκεκριμένους φοιτητές να ενεργοποιήσουν τον Ιδρυματικό Λογαριασμό τους, ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας :
https://noc.uowm.gr/www/idrymatikos-logariasmos/

 

Σχετικά Έγγραφα

Εύδοξος

 

Η Γραμματεία του Τμήματος