Πίνακες Δικαιούχουν – Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Παλαιών και Πρωτοετών Φοιτητών/τριων για Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες του Π.Δ.Μ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ Π.Δ.Μ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ΄ αριθμ. Γ1/ΠΣ 35/1-12-2020 απόφασή του, ενέκρινε την εισήγηση της Επιτροπής Εφορείας Φοιτητικών Εστιών για τη στέγαση παλαιών και πρωτοετών φοιτητών/τριών στις Φοιτητικές Εστίες Κοζάνης, Γρεβενών και Φλώρινας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε βάσει του επικαιροποιημένου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των φοιτητικών εστιών, από την υπ’ αριθμ. 117/29-07-2020 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Οι μη δικαιούχοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 02 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), σύμφωνα με το άρθρο 6Β παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών 2020, αποστέλλοντας ταχυδρομικώς την ένσταση με τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στην παρακάτω Διεύθυνση :

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας  Κτίριο Φοιτητικών Εστιών Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276, 68277

Σας επισημαίνουμε ό,τι η ημερομηνία παράδοσης των δωματίων στους δικαιούχους Φοιτητές/τριες των Φοιτητικών Εστιών του Π.Δ.Μ, θα ανακοινωθεί σε νεότερο χρόνο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου (Covid-19).

 

Σχετικά Έγγραφα

Δικαιούχοι – Επιλαχόντες Πρωτοετείς Φοιτητές για Στέγαση στη Φοιτητική Εστία στα Γρεβενά

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΓΙΑ-ΔΙΑΜΟΝΗ-ΣΤΙΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ-ΕΣΤΙΕΣ-ΣΤΑ-ΓΡΕΒΕΝΑ-ΑΠΟ-2ο-5ο-ΕΞΑΜΗΝΟ

Απορριφθέντες Φοιτητές

 

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας