Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου Φοιτητή

Το Γραφείο του Συνήγορου του φοιτητή του ΠΔΜ καλεί τις φοιτήτριες και τους φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και τις/τους υποψήφιες/ους διδάκτορες να συμμετάσχουν σε εικονική συνάντηση με θέμα: Ενημέρωση για τη Λειτουργία του Γραφείου του Συνήγορου Φοιτητή

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13.00, μέσω του συνδέσμου: https://zoom.us/my/uowm.da

  • Meeting ID: 262 289 2621

Σχετικά Έγγραφα

Πρόσκληση