Πρόοδος (μικρή εξεταστική) στην Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

Στα πλαίσια του μαθήματος υπάρχει υποχρεωτική πρόοδος. Η πρόοδος πιάνει δύο (2) Μονάδες. Σε περίπτωση που δεν καταθέσετε εργασία και δεν λάβετε συμμετοχή στην πρόοδο θα έχετε ως άριστο βαθμό στις τελικές εξετάσεις το έξι (6). Δύο μονάδες θα πιάνει η ενδιάμεση πρόοδος και δύο μονάδες η Εργασία.

 

Η ημερομηνία εξέτασης της προόδου είναι 10/12/2020.

Η ύλη εξέτασης της προόδου είναι:

  • HTML  (μορφοποίηση, εικόνες, links, λίστες, πίνακες, φόρμες )

Ο Διδάσκων

Κοκκώνης Γεώργιος