Διευκρινίσεις για την Διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης με Μεθόδους Εξ Αποστάσεως (Τηλε- Εργασία)

Για να κατεβάσετε την κοινή υπουργική απόφαση Β΄4899 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Παροχή διευκρινήσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β ’4899) πατήστε εδώ

Σχετικά Έγγραφα

Βεβαίωση Ολοκλήρωσης -COVID-19 και SASRS-Cov-2 –3