Μετάθεση διδασκαλίας μαθήματος Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης του διδάσκοντα κύριου Ηλία Γουνόπουλου θα διεξαχθεί αυτή την εβδομάδα την Πέμπτη 05/11/2020 στις 18:00-20:00 στην αίθουσα https://zoom.us/my/uowm.ba2, αντί της Πέμπτης 05/11/2020 και ώρα 09:00-11:00.

 

Ο Διδάσκων

Γουνόπουλος Ηλίας