Ανακοίνωση για τα Μαθήματα που διεξάγονται για το Χειμερινό Εξάμηνο

Τα μαθήματα (ΑΠ= ασκήσεις πράξεις) που διεξάγονται στο χειμερινό εξάμηνο που διανύουμε, δεν έχουν απουσίες.

 

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος