Διευκρινίσεις για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και Αντιστοιχίσεις

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Επισημαίνεται ότι τα παρακάτω αναφέρονται αποκλειστικά στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ.

Οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, προκειμένου να πάρουν το πτυχίο ΤΕΙ   ή   να μπορέσουν να κάνουν αίτηση για λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου, πρέπει:

Α)  να περάσουν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών (*),

Β)  να περάσουν 4 μαθήματα επιλογής του νέου προγράμματος σπουδών (*)   και

Γ)  να ολοκληρώσουν επιτυχώς την Πτυχιακή Εργασία τους και την Πρακτική  Άσκησή τους.

(*) Εναλλακτικά, αντί για τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών μπορούν να έχουν περάσει τα αντίστοιχά τους μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ, όπως αυτά φαίνονται στον πίνακα αντιστοίχισης (υπάρχουν παραδείγματα παρακάτω).

Τα 6 μαθήματα που είναι χρωματισμένα με κόκκινο, ΔΕΝ περιλαμβάνονται στα μαθήματα που πρέπει να περάσουν οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (παρακάτω δίνονται λεπτομέρειες για το ποιοι φοιτητές και πότε θα πρέπει να τα περάσουν).

Σχετικά με τα μαθήματα επιλογής:

Τα συνολικά 4 μαθήματα επιλογής θα προέρχονται από τα εξάμηνα 7 και 8 του νέου προγράμματος σπουδών, και μπορούν να είναι:

–  είτε όλα από το εξάμηνο 7,

–  είτε όλα από το εξάμηνο 8,

–  είτε συνδυαστικά και από τα δύο εξάμηνα 7 και 8.

Επιπλέον, αυτά τα 4 μαθήματα επιλογής μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε από τις τρεις κατευθύνσεις, ασχέτως ποια κατεύθυνση ακολουθεί ο φοιτητής. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής της κατεύθυνσης «Διοίκησης Επιχειρήσεων» μπορεί να έχει περάσει μαθήματα επιλογής από την κατεύθυνση των «Τουριστικών» και από την κατεύθυνση «Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης».

Τα μαθήματα που είναι χρωματισμένα με κόκκινο:

Τα 6 μαθήματα που είναι χρωματισμένα με κόκκινο (και τα οποία δεν έχουν αντιστοιχίες) ΔΕΝ μπορούν (και δεν χρειάζεται) να παρακολουθήσουν άμεσα οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ.

Αυτά τα 6 μαθήματα θα επιλέξουν και παρακολουθήσουν μόνο οι φοιτητές του πρώην ΤΕΙ που θα αιτηθούν τη λήψη Πανεπιστημιακού πτυχίου, αφού φυσικά πρώτα εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις (Α), (Β) και (Γ) που περιγράφονται παραπάνω και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε προηγούμενη ανακοίνωση του τμήματος (https://ba.uowm.gr/2019/09/14/anakoinosi-gia-ti-lipsi-ptychioy-panepistimiakis-ekpaideysis/).

Ένα παράδειγμα αντιστοίχισης:

Στο Δ’ εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών υπάρχει το υποχρεωτικό μάθημα «Τεχνολογίες Πολυμέσων», με αντιστοιχισμένα μαθήματα τα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ τα: «Διοίκηση Λειτουργιών», «Τεχνολογίες Πολυμέσων», και «Τουριστική Γεωγραφία».

Ένας φοιτητής θεωρείται ότι πέρασε επιτυχώς το μάθημα «Τεχνολογίες Πολυμέσων» του νέου προγράμματος σπουδών, αν:

– είτε περάσει αυτό (το νέο) μάθημα «Τεχνολογίες Πολυμέσων»,

– είτε πέρασε το μάθημα «Διοίκηση Λειτουργιών» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ,

– είτε πέρασε το μάθημα «Τεχνολογίες Πολυμέσων» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ,

– είτε πέρασε το μάθημα «Τουριστική Γεωγραφία» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ.

Άλλο παράδειγμα αντιστοίχισης:

Στο Ζ’ εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών υπάρχει το υποχρεωτικό μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά», με αντιστοιχισμένα μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ τα: «Ηγεσία», «Οργανωσιακή Συμπεριφορά», «Σεμινάριο Τελειοφοίτων», «Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό».

Ένας φοιτητής θεωρείται ότι πέρασε επιτυχώς το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» του νέου προγράμματος σπουδών, αν:

– είτε περάσει αυτό (το νέο) μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά»,

– είτε πέρασε το μάθημα «Ηγεσία» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ,

– είτε πέρασε το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ (που ήταν μάθημα επιλογής),

– είτε πέρασε το μάθημα «Σεμινάριο Τελειοφοίτων» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ,

– είτε πέρασε το μάθημα «Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό» του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ.

Για τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών του ΤΕΙ: «Ρωσική Γλώσσα Ι», «Ρωσική Γλώσσα ΙΙ», και «Ρωσική Γλώσσα ΙΙΙ», οι φοιτητές που τα πέρασαν επιτυχώς θα λάβουν βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης από τη γραμματεία, για να την χρησιμοποιήσουν όπου απαιτείται.

Εφόσον ένας φοιτητής πέρασε μαθήματα από το (παλιό) πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ, τότε αυτά τα μαθήματα θα φαίνονται στο πτυχίο του.

Για παράδειγμα, στο Δ’ εξάμηνο του νέου προγράμματος σπουδών υπάρχει το υποχρεωτικό μάθημα «Τεχνολογίες Πολυμέσων», με αντιστοιχισμένα μαθήματα τα από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ τα: «Διοίκηση Λειτουργιών», «Τεχνολογίες Πολυμέσων», και «Τουριστική Γεωγραφία».

Αν ο φοιτητής πέρασε την «Τουριστική Γεωγραφία» από το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ, τότε η «Τουριστική Γεωγραφία» θα φαίνεται στο πτυχίο του. Και φυσικά, λόγω της αντιστοίχισης, δεν χρειάζεται να περάσει το μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών «Τεχνολογίες Πολυμέσων».

Αυτό ισχύει ασχέτως αν ο φοιτητής πάρει τελικά πτυχίο ΤΕΙ   ή   αιτηθεί να πάρει Πανεπιστημιακό πτυχίο.

Μερικές ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών:

(1)

Επειδή το νέο πρόγραμμα σπουδών εφαρμόζεται από την μέση του φετινού ακαδημαϊκού έτους (2019-2020), κάποια μαθήματα Χειμερινών εξαμήνων θα διδαχθούν εκτάκτως στο Εαρινό. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το μάθημα «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» του Γ’ εξαμήνου στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Επειδή αυτό το μάθημα πρέπει να διδαχθεί οπωσδήποτε μία φορά μέσα στο έτος, και δεν διδάχθηκε στο Χειμερινό εξάμηνο, θα διδαχθεί εκτάκτως για φέτος στο Δ’ εξάμηνο.

Παρόμοια ισχύουν και για άλλα μαθήματα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι οι φοιτητές θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα μέσα στο έτος και δεν θα καθυστερήσουν στην λήψη του πτυχίου τους.

(2)

Μια ακόμη ιδιαιτερότητα που αφορά στην εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών στους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ, είναι ότι αυτοί οι φοιτητές πρέπει να κάνουν την Πρακτική Άσκησή τους στο Η’ (όγδοο) εξάμηνο, και επομένως δεν θα μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Η’ εξαμήνου. Για να λυθεί το πρόβλημα, τα μαθήματα του Η’ εξαμήνου θα διδαχθούν προσωρινά στο ΣΤ’ (έκτο) εξάμηνο.

Τον πίνακα αντιστοιχίσεων μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Σχετικά Έγγραφα

Αντιστοιχίες 2020