Ανακοίνωση για τους Φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ όπου επιθυμούν την μετάβαση σε Πτυχίο Πανεπιστημιακού Τίτλου

Όσοι φοιτητές έχουν ολοκληρώσει τον Κύκλο Σπουδών του πρώην ΤΕΙ και επιθυμούν την μετάβαση του Πτυχίου τους σε Πανεπιστημιακό Τίτλο παρακαλούνται να καταθέσουν την αίτηση τους στην γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Δευτέρα 30/11/2020 μέσω email στο ba@uowm.gr

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι φοιτητές εξετάστηκαν επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος ΤΕΙ εισαγωγής τους, έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική άσκηση και την Πτυχιακή εργασία και δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης.

Συγκεκριμένα, όσοι εισήχθησαν κατά το ακαδ. έτος :

  • 2013-2014 θα υποβάλλουν αίτηση το Σεπτέμβριο του 2019
  • 2014 -2015 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2019 ή Σεπτέμβριο του 2020
  • 2015-2016 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2019 ή Σεπτέμβριο του 2020 ή Σεπτέμβριο του 2021
  • 2016-2017 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2020 ή Σεπτέμβριο του 2021 ή Σεπτέμβριο του 2022
  • 2017-2018 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2021 ή Σεπτέμβριο του 2022 ή Σεπτέμβριο του 2023
  • 2018-2019 θα υποβάλλουν αίτηση ή το Σεπτέμβριο του 2022 ή Σεπτέμβριο του 2023 ή Σεπτέμβριο του 2024

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος