Ανακοίνωση για τις Δηλώσεις Μαθημάτων των Φοιτητών του Πρώην ΤΕΙ και των Φοιτητών του Πανεπιστημίου

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ξεκινούν την Δευτέρα 26/10 και ολοκληρώνονται την Κυριακή 15/11/2020.

Οι δηλώσεις πρέπει να ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα μέχρι 15/11/2020 και το σύστημα δεν θα δεχθεί μη οριστικοποιημένες δηλώσεις.

Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει μαθήματα, όπου δεν θα υπερβαίνουν τις 39 διδακτικές ώρες (13 μαθήματα).

Οι δηλώσεις μαθημάτων αφορούν τους φοιτητές του Πρώην ΤΕΙ και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου εκτός των φοιτητών που πέρασαν φέτος και είναι στο Α εξάμηνο όπου η δήλωση μαθημάτων τους θα γίνει από την Γραμματεία.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος