Ανακοίνωση σχετικά για Βεβαιώσεις Σπουδών για τους Φοιτητές του Τμήματος μας

Με την παραλαβή του ιδρυματικού λογαριασμού, ΜΟΝΟ ο φοιτητής ή φοιτήτρια μπορεί να υποβάλλει αίτημα μέσω email στην Γραμματεία του Τμήματος μας για βεβαιώσεις σπουδών, πιστοποιητικά για την στρατολογία, βεβαιώσεις πρακτικής και αναλυτικές βαθμολογίες αναφέροντας τα παρακάτω:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Αριθμός μητρώο (είναι το username σας)

 

Η Γραμματεία του Τμήματος