Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών με την κ. Τσακστάρα Βαϊτσα

Λόγω τεχνικού προβλήματος του exams, οι παρακάτω φοιτητές του (GP):

GP00333

GP00315

GP00344

GP00388

GP00349

GP00331

GP00311

GP00273

GP00345

GP00265

GP00364

θα δώσετε το μάθημα στις 14:00 και θα συνδεθείτε στο ΖΟΟΜ στο link: https://zoom.us/my/uowm.ba4 και Meeting ID:632-468-4016

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος