Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά
τους στη Γραμματεία του Τμήματος από 01-10-2020 έως 15-10-2020, τηλέφωνο: 24620-61604 και στην διεύθυνση 6ο χλμ. Παλαιάς εθνικής οδού Γρεβενών Κοζάνης Τ.Κ.51100 Γρεβενά.

 

Συμπληρωματική Πρόσκληση Α. Υ. 2020-2021 Χειμερινό Εξάμηνο

Υπεύθυνη Δήλωση για Απασχόληση σε Άλλο Φορέα

Υπεύθυνη Δήλωση επί Ποινή

Αίτηση για τη Πρόσκληση Εκδήλωσης