Συχνές Ερωτήσεις για Πρωτοετείς Φοιτητές

 1. Πότε και πώς γίνονται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών που περάσανε στο Οργάνωσης  και Διοίκησης Επιχειρήσεων;
  Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ:

Δείτε εδώ πληροφορίες για τις ηλεκτρονικές εγγραφές όλων των φοιτητών

 1. Πότε ξεκινάνε τα μαθήματα;
  Σας ενημερώνουμε πως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 ξεκινούν τα μαθήματα του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με μεθόδους εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη χρήση του λογισμικού ΖΟΟΜ, βάσει του ωρολόγιου προγράμματος που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματός .Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση εδώ
 1. Πού μπορώ να βρω τον Οδηγό Σπουδών του τμήματος; 
  Ο Οδηγός σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων βρίσκεται εδώ
 1. Θα πρέπει να μεταβώ στα Γρεβενάη, στη γραμματεία του τμήματος για να ολοκληρώσω την εγγραφή μου;
  Οι εγγραφές θα γίνονται και φέτος ηλεκτρονικά και ΔΕΝ ΧΡΕΑΖΕΤΑΙ μετάβαση του φοιτητή στα Γρεβενά για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του. Οι διαγραφές μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως με αποστολή των δικαιολογητικών ταχυδρομικά ή μέσω courier.
 1. Πώς μπορώ να παραλάβω τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://students.uowm.gr);
  Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα βγει ανακοίνωση όταν θα είναι έτοιμη η διαδικασία. Προς το παρόν δεν μπορούν οι πρωτοετείς να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εγγραφή σας, και βγεί η σχετική φετινή ανακοίνωση σε λίγες ημέρες, οι κωδικοί βγαίνουν από το σύστημα αν ακολουθήσετε τις διαδικασίες που περιγράφονται εδώ.
 1. Εάν είμαι φοιτητής- φοιτήτρια του τμήματος και φέτος πέρασα σε άλλο Τμήμα, πώς μπορώ να κάνω τη διαγραφή μου από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων;

Μπορείτε να κάνετε τη διαγραφή σας με δύο τρόπους:

 • Μέσα από τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής, όπου κατά την καταχώρηση της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης θα δηλώσετε τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είστε ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτήστε ταυτόχρονα τη διαγραφή σας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Στην περίπτωση αυτή, όταν ολοκληρωθούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές, το Υπουργείο στέλνει τις σχετικές αιτήσεις διαγραφής στα Τμήματα και η διαδικασία διεκπεραιώνεται υπηρεσιακά, ανάμεσα στις δύο γραμματείες.

Στην υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναγράφετε “Επιθυμώ τη διαγραφή μου από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διότι ……………………………………………… (θα αναφέρετε το λόγο που ζητάτε τη διαγραφή).

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να μας επιστρέψετε την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα (πάσο) και να τακτοποιήσετε τυχόν εκκρεμμότητες με το Τμήμα και το Πανεπιστήμιό μας (επιστροφή κάρτας σίτισης, επιστροφή βιβλίων, εφόσον τα έχετε δανειστεί, στη Βιβλιοθήκη, επιστροφή δωματίου στη φοιτητική εστία κλπ).

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η διαγραφή σας θα είναι οριστική και δεν θα μπορείτε για κανένα λόγο να επιστρέψετε ξανά στο Τμήμα

 1. Πέρασα στο Τμήμα, αλλά επιθυμώ αναστολή φοίτησης, τι πρέπει να κάνω;

Οι αιτήσεις για διακοπή (αναστολή) φοίτησης υποβάλλονται στη Γραμματεία Τμήματος κατά την έναρξη του ακαδ. εξαμήνου.

Ο φοιτητής/τρια υποβάλλει (ηλεκτρονικά / με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο / ταχυδρομικά / αυτοπροσώπως / μέσω ΚΕΠ) αίτηση διακοπής φοίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος, για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (μέχρι 8) σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Σημειώνεται ότι, οι φοιτητές/τριες που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, χάνουν την φοιτητική ιδιότητα καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής. Μετά τη λήξη της, επανέρχονται στο Τμήμα, με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχαν.

 

O/Η πρωτοετής φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αρχικής εγγραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Δεν έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης διακοπής φοίτησης κάποιος/α φοιτητής/τρια, εάν έχει ήδη λάβει βεβαίωση σπουδών πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Ο/Η φοιτητής/τρια του Β’ και μεγαλύτερων εξαμήνων υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης κατά την προθεσμία ανανέωσης εγγραφών εξαμήνου που ορίζει με σχετική ανακοίνωσή της η Γραμματεία του Τμήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. σοβαρή ασθένεια).

Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διάστημα αναστολής και είναι προαιρετική η αναφορά των λόγων σε αυτή.

Συμπληρώνεται η επισυναπτόμενη αίτηση και κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος ή αποστέλλεται με e-mail (με το γνήσιο της υπογραφής του/της φοιτητή/τριας) στο ba@uowm.gr ή στο fax: 24620-61603.

Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση διακοπής φοίτησης , ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να επιστρέψει στη Γραμματεία τη Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.

Σε περίπτωση που έχει ήδη δοθεί στον/στην αιτούντα/ουσα Βεβαίωση Σπουδών, η Γραμματεία ζητάει την επιστροφή της και Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, προκειμένου να εκδώσει τη Βεβαίωση Διακοπής Φοίτησης. Εάν έχει κατατεθεί σε εξωτερικό φορέα, απευθύνει γραπτό μήνυμα στον/στην αιτούντα/ουσα για τη δέσμευση του/της με την κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης στη Γραμματεία, ότι θα την αποσύρει.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν σε περίπτωση σοβαρών και εξαιρετικών περιπτώσεων.

 1. Αν χρειαστεί του χρόνου να φοιτήσω στη σχολή, θα δημιουργηθεί πρόβλημα αν δεν δηλώσω τα μαθήματα του 2ου εξαμήνου φέτος;
  Η γραμματεία συμπληρώνει αυτόματα την δήλωση του φοιτητή για το πρώτο εξάμηνο. Πέραν αυτής της δήλωσης για τα επόμενα εξάμηνα ο φοιτητής χρειάζεται να κάνει από μόνος του δήλωση μαθημάτων στη γραμματεία ή με τους κωδικούς του στην ηλεκτρονική γραμματεία (http://students.uowm.gr)
 1. Πώς μπορώ να βγάλω φοιτητικό πάσο (ακαδημαϊκή ταυτότητα);
  Προς το παρόν οι πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να βγάλουν ακαδημαϊκή ταυτότητα. Θα υπάρξει εκ νέου ανακοίνωση.
  Μπορείτε να εκδώσετε φοιτητικό πάσο (ακαδημαϊκή ταυτότητα) μέσω της ιστοσελίδας: http://academicid.minedu.gov.gr/
 2. Μέχρι πότε μπορώ να πάρω συγγράμματα (βιβλία) και από πού; Η διαδικασία απόκτησης συγγραμμάτων γίνεται στην ιστοσελίδα http://eudoxus.gr. Σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τμήματος. Θα χρειαστείτε τους κωδικούς πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία.
 1. Αν έχω στείλει τα δικαιολογητικά μου στη γραμματεία, θα χρειαστεί να κάνω κάτι άλλο; Θα χρειαστεί να έρθω στα Γρεβενά αυτοπροσώπως; 
  Αν δεν φοιτήσετε, δεν χρειάζεται να έρθετε στα Γρεβενά. Όλα τα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, διαδικασία διαγραφής κλπ) μπορείτε να τα λαμβάνετε μετά από αίτησή σας στα ΚΕΠ ή μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας http://students.uowm.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας.
 1. Τι γίνεται με τις μετεγγραφές; Μπορεί να πάρω μετεγγραφή σε άλλο τμήμα; Πρέπει να έρθω στα Γρεβενά;
  Οι ημερομηνίες των μετεγγραφών καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώνονται στη σελίδα μας. Η αίτηση για μεταγραφή υποβάλετε ηλεκτρονικά σε πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον ηλεκτρονικό κωδικό που έχει αποκτήσει ο φοιτητής
 1. Έχω καλέσει επανειλημμένα τη γραμματεία και δεν απαντάει κάνεις; μπορώ να βρω κανέναν, τι μπορώ να κάνω;
  Η γραμματεία είναι υποστελεχωμένη και ειδικά τις ημέρες και τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού με δυσκολία μπορεί να ανταποκριθεί στον αυξημένο φόρτο. Αποφύγετε να καλείτε ώρες εξυπηρέτησης κοινού 11:00 – 13:00. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα ή μπορείτε να στείλετε e-mail στο αντίστοιχο τμήμα. Προτιμήστε την ηλεκτρονική επικοινωνία. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.
 1. Τι υπηρεσίες παρέχει το Πανεπιστήμιο και που μπορώ να τις βρώ;

 • Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας βρίσκονται εδώ.

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας: O μη κερδοσκοπικός οργανισμός Mindspace οργανώνει το νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης των φοιτητων: Mindspace University!

O μη κερδοσκοπικός οργανισμός Mindspace οργανώνει το νέο πρόγραμμα ενδυνάμωσης των φοιτητων: Mindspace University!

Απευθυνόμαστε σε φοιτητές που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το επιχειρηματικό οικοσύστημα, χωρίς να απαιτείται να έχουν ήδη ιδέα για επιχείρηση ή διαμορφωμένη ομάδα.

Για φέτος, η θεματική έχει ως αντικείμενο την: “Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα και το Ψηφιακό Μετασχηματισμό στον Ενεργειακό τομέα”, και θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά από Έλληνες επιχειρηματίες της Silicon Valley και μέντορες από το Greek Energy Forum στην Αγγλία.

Μέσα από το διαγωνιστικό μέρος του προγράμματος θα αναδειχθούν 10 ομάδες, οι οποίες θα λάβουν 1-1 συνεδρίες συμβουλευτικής, διεκδικώντας βραβεία ανάμεσα στα οποία είναι:

 • 10,000 Ευρώ
 • 3 δωρεάν συμμετοχές στο εκπαιδευτικό ταξίδι Mindspace Trip 2021 στις ΗΠΑ
 • απευθείας αποδοχή σε προγράμματα Incubation και Acceleration

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση μέχρι και τις 5 Νοεμβρίου! 

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.mindspace.gr/university

Mindspace-Short-Presentation

Ανακοίνωση για το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» του κ. Γιανναράκη

Μονο γι’ αυτήν την εβδομάδα, το μάθημα «Οργανωσιακή Συμπεριφορά» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 (και όχι Παρασκευή 30 Οκτωβρίου) στις 18:30 στο ba4, λόγω υποχρεώσεων του καθηγητή στο Τμήμα.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Συμπληρωματικής Προκήρυξης

Παρακάτω στα σχετικά έγγραφα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα από την Συμπληρωματική Προκήρυξη που θα διδαχθούν και το μάθημα Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΔΕΝ θα διδαχθεί.

Σχετικά Έγγραφα

Αποτελέσματα αξιολόγησης συμπληρωματικής προκήρυξης