Ανακοίνωση για το μάθημα Σχεδιασμός και Διαχείριση Ταξιδιωτικών Προορισμών με την κ. Αντωνιάδου Αλεξία

Η εξέταση του μαθήματος “Σχεδιασμός και Διαχείριση τουριστικών Προορισμών” όπου είναι σήμερα 28/09/2020 19:00-21:00 δεν θα εξεταστεί μέσω του exams.uowm.gr και θα γίνει με εργασία.

Την εργασία θα βρείτε στο eclass στο μενού ¨ Έγγραφα”.

 

 

Η καθηγήτρια

Αντωνιάδου Αλεξία