Ανακοίνωση για την Εξεταστική που Αφορά Τους Κατατακτήριους Φοιτητές που εισήχθησαν την περίοδο 2019-2020

Τα μαθήματα του Δ εξαμήνου δεν θα τα δώσετε στην εξεταστική που διανύουμε και θα δώσετε μόνο τα μαθήματα του Β εξαμήνου και το Αρχές Μάρκετινγκ (Δ εξάμηνο) που δεν περάσατε στις κατατακτήριες που δόθηκαν τον Δεκέμβριο στο Τμήμα μας.

 

 

Η Γραμματεία του Τμήματος