Για τα μαθήματα του κ. Μαθιουδάκη “Διαχείριση Κρίσεων στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία” και “Επιχειρηματικά Σχέδια” θα γίνουν μέσω Εργασιών

Για το μάθημα “Διαχείριση Κρίσεων στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία” μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

και

Για το μάθημα “Επιχειρηματικά Σχέδια” μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ

 

 

Ο καθηγητής

Μαθιουδάκης Αλέξανδρος