Ανακοίνωση για το μάθημα Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ (Θ,Ε) με την κ. Γκατζιούφα Παρασκευή

Το επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί και μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ περιλαμβάνει τις οδηγίες καθώς και τα θέματα εργασιών για το μάθημα ” Διοίκηση Επισιτισμού ΙΙ (Θ,Ε)” για την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εργασίας είναι 11-10-2020 αποκλειστικά στο email της διδάσκουσας (gatzioyfa@gmail.com).

 

Η Καθηγήτρια

Γκατζιούφα Παρασκευή