Ανακοίνωση για τα μαθήματα “Διαχείριση Κρίσεων στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία” και “Επιχειρηματικά Σχέδια” με τον κ. Μαθιουδάκη Αλέξανδρο

Τα μαθηματα “Διαχείριση Κρίσεων στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία” και “Επιχειρηματικά Σχέδια”  όπου είναι να εξεταστούν αύριο, Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 09:00-11:00 και 13:00-15:00 ακυρώνονται λόγω κωλύματος του Καθηγητού, αμφότερα θα γίνει μέσω εργασιών όπου θα αναρτηθούν με νέα ανακοίνωση.

 

 

Ο καθηγητής

Μαθιουδάκης Αλέξανδρος