Ανακοίνωση για τις Εκπρόθεσμες Δηλώσεις

Παρά την προσπάθεια που κατέβαλε το Τμήμα μας  να μπουν έστω και την τελευταία στιγμή εκπρόθεσμες δηλώσεις το κεντρικό σύστημα (exams.uowm.gr) δεν τις έκανε αποδεκτές αφού είχε κλειδώσει τα βαθμολόγια με την μορφή που είχαν τον Ιούλιο. Έτσι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ΟΡΙΣΤΙΚΑ με αυτά τα βαθμολόγια χωρίς να γίνουν δεκτές οι αλλαγές και οι προσθήκες της τελευταίας στιγμής

Για να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστάσεις που δημιουργούν πρόβλημα και στην εν γένη  λειτουργία του Τμήματος αλλά και στο Κεντρικό Σύστημα από δω και στο εξής οι δηλώσεις θα υποβάλλονται  ΑΠΟΛΥΤΩΣ  ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο 15νθημερο που δίνεται από το Τμήμα , ΘΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ από τον ενδιαφερόμενο και δεν θα γίνεται δεκτή καμία δήλωση που δεν έχει οριστικοποιηθεί όπως επίσης και δεν θα υπάρχει ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ή ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος