Τρόπος Διεξαγωγής Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν στις 12 Οκτωβρίου 2020 και θα διεξαχθούν με μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα μαθήματα, έχοντας υπόψη:

  • Την αριθμ. 115744/21/4.9.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στο τεύχος Β’ 3707/4-9-2020.
  • Τη σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
  • Το γεγονός ότι η ανάγκη αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid 19 και του περιορισμού της διασποράς του, εξακολουθεί να υφίσταται, οπότε το Ίδρυμα οφείλει να εξακολουθεί να λαμβάνει μέτρα για τη προστασία των φοιτητών και των εργαζομένων του

θα γίνουν στο Τμήμα μας, εξ αποστάσεως, χωρίς τη φυσική παρουσία των φοιτητών.

Για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Zoom. Τα μαθήματα θα γίνουν στις ψηφιακές  αίθουσα του Τμήματος, όπως και στο προηγούμενο εαρινό εξάμηνο.

Για τους νέους φοιτητές που δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τον τρόπο παρακολούθησης των μαθημάτων.

Σας παρακαλούμε να παρακολουθείτε καθημερινά τις Ανακοινώσεις του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, προκειμένου να ενημερωθείτε έγκαιρα για τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και άλλα ζητήματα που αφορούν στις σπουδές σας.

 

Ο Προέδρος του Τμήματος