Ανακοίνωση προς όλους/ες τους/τις Πρωτοετείς Προπτυχιακούς φοιτητές/τριες των Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών σχετικά με τη διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Όσοι/ες εκ των Πρωτοετών Προπτυχιακών (μόνο) φοιτητών/τριών ενδιαφέρονται να διαμείνουν δωρεάν στις φοιτητικές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, στα Κοίλα Κοζάνης, στη Φλώρινα και στα Γρεβενά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση κατά τις προθεσμίες  που θα πραγματοποιηθούν και οι εγγραφές στο Τμήμα εισαγωγής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  φοιτητές/τριες θα πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση στη διεύθυνση https://applications.uowm.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο/η φοιτητής/τρια να έχει ολοκληρώσει την εγγραφή-ταυτοποίηση στη Γραμματεία του Τμήματός του και να έχει ενεργοποιήσει την ακαδημαϊκή του ταυτότητα, διότι η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή  γίνεται με τη χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Απαιτείται η επισύναψη (στην εν λόγω εφαρμογή) όλων των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) και στη συνέχεια η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα/αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αποσταλούν αποκλειστικά μέσω φυσικού ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς (courier), προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19) και εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών, στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τις διευθύνσεις των ανά πόλη αρμοδίων υπαλλήλων της Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους παρακάτω συνδέσμους δίνοντας τη δέουσα προσοχή στα σχετικά έγγραφα/αρχεία που υπάρχουν στο τέλος της ανακοίνωσης:

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/ φοιτητριών για τη διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Π.Δ.Μ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Επιπλέον επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κατά περίπτωση επιπρόσθετα δικαιολογητικά, καθώς και δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις που κρίνονται απαραίτητες για τη διευκόλυνση παντός ενδιαφερομένου.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας