Ανακοίνωση για το μάθημα Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

Το μάθημα ‘’Έρευνα Τουριστικής Αγοράς’’ θα εξεταστεί προφορικά ΜΟΝΟ μέσω της εικονικής αίθουσας Zoom.

Η εξέταση θα είναι ατομική για το καθένα ξεχωριστά οπότε θα είστε στην αίθουσα αναμονής του ZOOM μέχρι να σας δεχτεί η καθηγήτρια.

Το Link της αίθουσας είναι https://zoom.us/my/uowm.ba2 και το Meeting ID: 342-534-2702.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να περιμένουν στην αίθουσα του μαθήματος την ώρα έναρξης της εξέτασης και να μην φύγουν.

Η καθηγήτρια

Γκατζιούφα Παρασκευή