Επαναληπτική εξ αποστάσεως εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε τον κανονισμό για την Εξ’ αποστάσεως Εξεταστική του Σεπτεμβρίου από εδώ.