ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (Π.Α.) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), ανακοινώνει την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ, και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ)*.

Υπενθυμίζεται ότι η πρακτική για τους φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας παραμένει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και έχει διάρκεια έξι μήνες.

 

>> Διαδικασίες, απαραίτητα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση Φοιτητή/ Φοιτήτριας Έντυπο Ε01
 2. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα Απασχόλησης Έντυπο Ε02
 3. Οικογενειακό (και ατομικό) εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 4. Βεβαίωση Απόδοσης Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) (φωτοαντίγραφο Φ/Α)
 5. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο ή συνδικαιούχο τον φοιτητή/την φοιτήτρια
 6. (προαιρετικό)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει επιπλέον κοινωνικά κριτήρια ειδικών περιπτώσεων (όπως π.χ. αναπηρία φοιτητή ή ατόμου της οικογένειας, ορφάνια από 1 γονέα ή 2 γονείς, πολύτεκνη οικογένεια)

Τα δικαιολογητικά έναρξης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή να τα κατεβάσετε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της Δ.Α.ΣΤΑ. https://dasta.teiwm.gr

 • H αποζημίωση και η ασφαλιστική κάλυψη των ασκούμενων φοιτητών/φοιτητριών αναφέρονται αναλυτικά στο δείγμα της σύμβασης που είναι αναρτημένη στη σελίδα https://dasta.teiwm.gr
 • Οι θέσεις αφορούν κατά προτεραιότητα τον ιδιωτικό τομέα.
 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Γ.Π.Α.

Η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων μπορεί να γίνει στο γραφείο πρακτικής, στη γραμματεία του τμήματος, ή μέσω courier στη διεύθυνση:

        ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
6ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Γρεβενών Κοζάνης
Τ.Κ. 51100  ΓΡΕΒΕΝΑ (Πρακτική Άσκηση – ΕΣΠΑ)

ή     με αποστολή των σκαναρισμένων εγγράφων μέσω email στη διεύθυνση: pgteiwm@gmail.com

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλέφωνο:    6932520901

E-mail:            pgteiwm@gmail.com

 

 

 1. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να αναζητήσουν πιθανούς φορείς υποδοχής και θέσεις Π.Α. μέσω:

 • του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τις αναρτημένες ανακοινώσεις στον ιστότοπο https://dasta.teiwm.gr
 • του Συστήματος Κεντρικής Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης “ΑΤΛΑΣ” http://atlas.grnet.gr/.
 • επίσης, μπορούν κι οι ίδιοι φοιτητές/φοιτήτριες να προτείνουν φορείς απασχόλησης στους οποίους θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης είναι στη διάθεση των φοιτητών/φοιτητριών για συμβουλευτική υποστήριξη τόσο όσον αφορά την αναζήτηση φορέων απασχόλησης όσο και για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

>> ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Για τους μήνες του χειμερινού εξαμήνου, οι ημερομηνίες έχουν ως εξής:  

Α Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/9/2020 για έναρξη Π.A. 1/10/2020
Β’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/10/2020 για έναρξη Π.Α. 1/11/2020
Γ’ Περίοδος: προθεσμία υποβολής μέχρι 10/11/2020 για έναρξη Π.Α. 1/12/2020 

Για το επόμενο χρονικό διάστημα (εαρινό εξάμηνο), θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο οι σχετικές ημερομηνίες.

>> Αξιολόγηση και ‘Έγκριση αιτήσεων – Κριτήρια Επιλογής

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών/φοιτητριών πραγματοποιείται από την τριμελή επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία έχει και την ευθύνη για την διαδικασία επιλογής.

Στην περίπτωση υπέρβασης του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων σε σχέση με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, τότε η τριμελής επιτροπή που έχει οριστεί προχωρά στην αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των κριτηρίων επιλογής που έχει θεσπίσει το Τμήμα.

Το κάθε κριτήριο έχει επί μέρους μόρια. Συγκεκριμένα:

1ον) Συνολικό εισόδημα: μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Συνολικό εισόδημα σε € Μόρια
0-5000 40
5001-10.000 35
10.001-15.000 30
15.001-20.000 25
20.001-25.000 20
25.001-30.000 15
30.001-35.000 10
35.001-40.000 5
40.001 και πάνω 0

2ον) Ακαδημαϊκά κριτήρια:  μετέχει με 40% στο σύνολο ως εξής:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Αριθμός περασμένων μαθημάτων Μόρια
39 & 40 40
37 & 38 36
35 & 36 32
33 & 34 28
31 & 32 24
29 & 30 20
27 & 28 16
25 & 26 12
23 & 24 8
21 & 22 4

3ον) Κοινωνικά: μετέχει με 20% στο σύνολο.

Σε περίπτωση που συντρέχουν διάφορες περιπτώσεις τα μόρια που μπορεί να πάρει κανείς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 20.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κοινωνικό ζήτημα Μόρια
Αναπηρία φοιτητή  (του ιδίου) 10
Αναπηρία ατόμου της οικογένειας 5
Ορφάνια από 1 γονέα 5
Ορφάνια από 2 γονείς 10
Πολύτεκνοι 5
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α.

Γουνόπουλος Ηλίας

Λέκτορας

Γρεβενά, 20 Αυγούστου 2020

* Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, και χρηματοδοτείται από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ» του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Η πράξη αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014- 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΣΠΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ_

 

Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ – Χειμερινό 2019