Η εξέταση του μαθήματος Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων με τον κ. Κωνσταντινίδη Αναστάσιο

Η εξέταση του μαθήματος Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων (μάθημα μετάβασης), θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 21/07/2020 και ώρα 17:00 – 19:00 στην αίθουσα: https://zoom.us/my/uowm.ba1 με κωδικό ID:956-415-2870

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ο Διδάσκων

Αναστάσιος δ. Κωνσταντινίδης.