Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών για τη διαμονή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στα Γρεβενά

Απαιτούμενα – Δικαιολογητικά Στέγασης

Ανακοίνωση Στέγασης για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Υπεύθυνη Δήλωση Πρωτοετούς Αδερφού

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητικών Εστιών