Δηλώσεις Μαθημάτων μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020

Οι δηλώσεις μαθημάτων από τους φοιτητές του πρώην Τει θα μπορείτε να τις κάνετε μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020.

 

Η Γραμματεία του Τμήματος